Wracamy z kolejną edycją naszego festiwalu SkyDrive Fest – pikniku modelarskiego RC! Po burzliwym roku pragniemy znowu zjednoczyć fanów modelarstwa.

 1. Organizator
 2. Festiwal SkyDrive Fest – piknik modelarski RC organizowany jest przez SkyDrive Models z siedzibą w Warszawie.

 3. Termin i miejsce
 4. Festiwal odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2023 roku na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego.

 5. Cele i idee
 6. SkyDrive Fest – piknik modelarski RC ma na celu propagowanie modelarstwa lotniczego, integrację środowiska modelarskiego, a także promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Festiwal ma również na celu popularyzację wiedzy na temat lotnictwa i technologii.

 7. Zasady uczestnictwa
 8. Festiwal jest otwarty dla wszystkich miłośników modelarstwa lotniczego, którzy ukończyli 18 lat lub są w wieku pomiędzy 13 a 18 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. W przypadku osób niepełnoletnich, opiekunowie prawni muszą być obecni na terenie festiwalu.

 9. Warunki uczestnictwa
 10. Uczestnicy festiwalu muszą posiadać własny model RC oraz posiadać aktualną polisę OC.

 11. Zasady bezpieczeństwa
 12. Podczas festiwalu obowiązują zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania instrukcji organizatorów oraz pilotażowych. Na terenie festiwalu obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz zażywania substancji odurzających.

 13. Program festiwalu
 14. Festiwal rozpoczyna się 1 lipca 2023 roku o godzinie 10:00 i trwa do godziny 18:00. W programie festiwalu znajdują się pokazy lotów modeli RC, zawody modelarskie, wykłady i prezentacje, pokazy technologiczne oraz wiele innych atrakcji.

 15. Opłaty
 16. Uczestnictwo w festiwalu jest bezpłatne. Opłaty mogą wystąpić jedynie w przypadku udziału w konkursach lub wykładach.

 17. Postanowienia końcowe
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu festiwalu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Uczestnicy festiwalu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich modele RC na terenie festiwalu lub poza nim. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników festiwalu.

.